Huurvoorwaarden

  • Afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst dient de huursom per periode van 6 maanden of 12 maanden vooruit betaald te worden
  • Eventuele vervolgperioden worden geïncasseerd via automatische incasso.
  • De huur kan op ieder moment beëindigd worden door retournering van het instrument of door aanschaf hiervan.
  • Indien u uw instrument aanschaft binnen 6 maanden wordt de volledige huursom verrekend, na die periode de helft met een maximum bedrag van 75% van de aanschafprijs.
  • De huurder is aansprakelijk voor ontstane schade aan en/of diefstal van het instrument.
  • Bij niet of niet tijdige betaling, dan wel retournering van het instrument is SAXCOMPANY gerechtigd het huurcontract te ontbinden, waarbij alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de huurder zijn.


 
 
SaxCompany.nl | Bedrijventerrein Kruisstraat - Kievitsven 64 K | 5249 JK ROSMALEN | Nederland